ประวัติ

  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) เดิมเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พิกัด เอ็น คิว 288894 อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยความร่วมมือ
จากราษฎรที่เห็นความสำคัญ ของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานได้มีความรู้ความสามารถอ่านออก
เขียนได้ ด้วยนักเรียนบ้านบ่อหวีจะต้องเดินทางไปเรียนที่ ี่โรงเรียนบ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง
อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ซึ่งระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางไป – กลับ
ได้รับความลำบากมากในฤดูฝนเพราะมีห้วยบ่อคลึงกั้นระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรจึงขอร้องครูไปยังกองกำกับการ
ตำรวจตะเวนชายแดนเขต 7 (กก. ตชด.13) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ พลฯ ประเทือง อินทร์นวล
มาเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม 2514 โดยใช้สำนักสงฆ์บ้านบ่อหวี เป็นสถานที่สอน
ชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2517 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
สร้างอาคารเรียนถาวร โดยมีกลุ่มนักข่าวหญิง ทูลเกล้าถวาย การสร้างอาคารเรียนเริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร เมื่อ พ.ศ. 2517 ขนาด 9 คูณ 27 คูณ 5 เมตร ฝาไม้ พื้นปูน
หลังคาสังกะสี สิ้นงบประมาณ 70,000 บาท สำเร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2518 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอาคารเรียน และทรงพระราชทานนามโรงเรียนหลังนี้ว่า
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2537 กลุ่มเพื่อนสตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กก่อนวัยเรียน และอาคารห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
โดยมีตระกูลถาวรกิจและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542
ทางกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13ได้มอบโอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
และได้ทำพิธีมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542ในปีเดียวกัน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง โดยได้แต่งตั้งให้
 นายสุพัต อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒนมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2542 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมงานตามโครงการพระราชดำริ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้แต่งตั้งให้นายจำเริญ เครือมูล
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/292 ชั้น 8 ห้องเรียน
เพิ่มอีหนึ่งหลัง พ.ศ. 2546 คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อหวี 
(กลุ่มนักข่าวหญิง2) เป็นโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)
ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 1 คน 
ครูอัตราจ้าง 2 คนนักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 256 คน โดยมีนายเปลว ปุริสาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
สภาพโรงเรียน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 444 หมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ 25 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 16 กิโลเมตร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: